ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సాధించటం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సాధించటం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని విషయంపై ఆశక్తి చూపటం

ఉదాహరణ : ఆంగ్లేయులు ఇక్కడ వ్యాపారం చేయడంలో విజయం సాధించారు.

పర్యాయపదాలు : చేయటం, పనిచేయటం, పూర్తిచేయడం

कुछ काम करने की क्रिया या भाव।

अंग्रेज यहाँ व्यापार करने में सफल हुए।
करना, काम करना

Activity directed toward making or doing something.

She checked several points needing further work.
work

సాధించటం పర్యాయపదాలు. సాధించటం అర్థం. saadhinchatam paryaya padalu in Telugu. saadhinchatam paryaya padam.