పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సాకు అనే పదం యొక్క అర్థం.

సాకు   నామవాచకం

అర్థం : పనిచేయకుండా జారుకోవడం

ఉదాహరణ : అతనికి ప్రతి పనిలోను సాకులు చెప్పడం అలవాటయ్యింది.

పర్యాయపదాలు : తప్పించుకోవడం, మానుకోవడం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Deliberately avoiding. Keeping away from or preventing from happening.

avoidance, dodging, shunning, turning away

అర్థం : తాము తప్పించుకొనుటకు చెప్పే అబద్దపు మాట.

ఉదాహరణ : అతను తలనొప్పి సాకుతో పాఠశాలకు రాలేదు.

పర్యాయపదాలు : నెపము, వంక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अपना बचाव करने या कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए कही हुई झूठी बात।

वह सरदर्द का बहाना बनाकर विद्यालय नहीं गया।
अपदेश, केवा, धंधला, बहाना, बात, मिस, हीला

A defense of some offensive behavior or some failure to keep a promise etc..

He kept finding excuses to stay.
Every day he had a new alibi for not getting a job.
His transparent self-justification was unacceptable.
alibi, exculpation, excuse, self-justification

అర్థం : పని తప్పించుకొనుటకు కారణం చెప్పడం

ఉదాహరణ : చిన్న పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్ళ కూడదని అనేక సాకులు చెప్తారు.

పర్యాయపదాలు : తర్కం, వైనం, హేతువు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बहाना बनाने की क्रिया।

छोटे बच्चे पाठशाला न जाने के लिए बहुत बहानेबाज़ी करते हैं।
अगर मगर, अनाकनी, अनाकानी, आनाकानी, तीन पाँच, दमबाजी, ना नुकुर, बहानाबाज़ी, बहानाबाजी, बहानेबाज़ी, बहानेबाजी, हीला हवाली

Intentionally vague or ambiguous.

equivocation, evasiveness, prevarication

సాకు   క్రియ

అర్థం : కోపం మొదలైనవాటికి మనస్సులో నిరంతరం చోటివ్వడం

ఉదాహరణ : మనస్సులో కోపాన్ని పోషించవద్దు.

పర్యాయపదాలు : పెంచు, పోషించు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

गुस्सा आदि मन में निरंतर बनाए रखना।

मन में गुस्सा मत पालो।
पालना

అర్థం : పశువులను, పక్షులను, దగ్గరుంచుకొని వాటి బాగోగులను చూచుట

ఉదాహరణ : కొందరు ప్రజలు ఇష్టంగా కుక్కను, పిల్లిని, చిలుకలు మొదలగువాటిని పెంచుకొంటారు

పర్యాయపదాలు : పరిపోషించు, పెంచు, పోషించు, భరించు, సాదు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पशु, पक्षी आदि को अपने पास रखकर खिलाना-पिलाना।

कुछ लोग शौक से कुत्ते, बिल्ली, तोता अदि पोसते हैं।
पालना, पोसना

Raise.

She keeps a few chickens in the yard.
He keeps bees.
keep

సాకు పర్యాయపదాలు. సాకు అర్థం. saaku paryaya padalu in Telugu. saaku paryaya padam.