పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సహాయుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

సహాయుడు   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన పనిలో సహకరించు వ్యక్తి.

ఉదాహరణ : ఈ పనిలో అతడు నా సహాయకుడుపూర్వకాలంలో రాజుకు మంత్రి సహాయకుడుగా ఉండేవాడు.

పర్యాయపదాలు : సహకారి, సహాయకారి, సహాయకుడు

वह व्यक्ति जो किसी काम आदि में सहयोग करता हो।

इस काम में वह मेरा सहयोगी है।
अनुषंगी, अभिसर, असिस्टेंट, असिस्टेन्ट, मददगार, शरीक, सहकारी, सहयोग कर्ता, सहयोगकर्ता, सहयोगी, सहयोगी व्यक्ति, सहायक

A person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose.

My invaluable assistant.
They hired additional help to finish the work.
assistant, help, helper, supporter

అర్థం : మైత్రికలవాడు

ఉదాహరణ : నిజమైన మిత్రుని పరీక్ష కష్టకాలంలో చేయవచ్చు

పర్యాయపదాలు : ఇష్టసఖుడు, చెలికాడు, దోస్తు, నేస్తం, నేస్తకాడు, మిత్రుడు, సంగడి, సంగడికాడు, సంగడీడు, సఖుడు, సచివుడు, స్నేహితుడు, హితవరి, హితుడు

प्रायः समान अवस्था का वह व्यक्ति जिससे स्नेहपूर्ण संबंध हो तथा जो सब बातों में सहायक और शुभचिन्तक हो।

सच्चे मित्र की परीक्षा आपत्ति-काल में होती है।
अभिसर, अविरोधी, असामी, इयारा, इष्ट, ईठ, दोस्त, दोस्तदार, बंधु, बन्धु, बाँधव, बांधव, बान्धव, मितवा, मित्र, मीत, यार, संगतिया, संगाती, संगी, सखा, सहचर, साथी, सुहृद, हमजोली, हितैषी

A person you know well and regard with affection and trust.

He was my best friend at the university.
friend

అర్థం : ఏదేని పనిని చేయుటలో సహకరించువారు.

ఉదాహరణ : సహాయుడు లేకుండా ఈ పని పూర్తికాదు.

పర్యాయపదాలు : అభిచరుడు, చేదోడువాడు, చేయిదోడు, సహకారి, సహకారుడు, సహకృత్తు, సహాయకారి

वह जो किसी कार्य को करने में सहायक हो।

इस मशीन के साथ एक उपसाधक मुफ्त में मिलेगा।
उपसाधक

A supplementary component that improves capability.

accessory, add-on, appurtenance, supplement

సహాయుడు పర్యాయపదాలు. సహాయుడు అర్థం. sahaayudu paryaya padalu in Telugu. sahaayudu paryaya padam.