ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సహజ జలాశయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సహజ జలాశయం   నామవాచకం

అర్థం : ప్రకృతిపరంగా ఏర్పడిన నీటిచెఱువు

ఉదాహరణ : పవాయి సరస్సు ఒక సహజసిద్దమైన జలాశయం.

పర్యాయపదాలు : ప్రాకృతిక సరస్సు

वह स्थान जहाँ पानी अपने-आप जमा होकर ठहरा या बना रहता है।

यह झील एक प्राकृतिक जलाशय है।
नैसर्गिक जलाशय, प्राकृतिक जलाशय

The part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean).

They invaded our territorial waters.
They were sitting by the water's edge.
body of water, water

సహజ జలాశయం పర్యాయపదాలు. సహజ జలాశయం అర్థం. sahaja jalaashayam paryaya padalu in Telugu. sahaja jalaashayam paryaya padam.