పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సరోవరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సరోవరం   నామవాచకం

అర్థం : ఒకచోట నీరు నిల్వ ఉండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : కొలనులో తామరపూలు వికసించి ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : కొలను, చెరువు, జలాశయం, సరస్సు

वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरा या बना रहता हो।

जलाशय में कमल खिले हुए हैं।
अखात, आबगीर, जलाकर, जलाशय, झषनिकेत, पर्परीक, पूत, मीनगोधिका, ह्रद

The part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean).

They invaded our territorial waters.
They were sitting by the water's edge.
body of water, water

అర్థం : నదికంటే విస్తీర్ణంలో చిన్నది

ఉదాహరణ : అతను చిన్నచెరువులో చేపలను పట్టుకుంటున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కాసారం, కోనేరు, చిన్నచెరువు, తిరుకొలను, పుషరిణి, సరస్సు

वह तालाब या पोखर जो आकार में छोटा हो।

वह पोखरी में मछली मार रहा है।
कासार, गड़ही, तलैया, पोखरी, बावड़ी, बावली, वापिका, वापी, सरसिका, सरसी

A small lake.

The pond was too small for sailing.
pond, pool

అర్థం : నీళ్ళు ఉన్న పెద్ద కుంట.

ఉదాహరణ : ఎక్కువ ఎండ కారణంగా ఈ చెరువులో నీళ్ళు ఎండిపోతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : కమలిని, కాసారం, కొలను, చెఱువు, జలాశయం, తటాకం, పుష్కరిణి, సరోజిని

पानी का बड़ा कुंड।

अधिक गरमी के कारण इस तालाब का पानी सूख रहा है।
तालाब में रंगीन कमल खिले हुए हैं।
अरकासार, जल्ला, तड़ाग, तलाब, ताल, तालाब, तोयाधार, पुखर, पुष्कर, पुष्करिणी, पोखर, पोखरा, सर, सरस, सरोवर

A small lake.

The pond was too small for sailing.
pond, pool

అర్థం : నదులలో ఒక పాయ

ఉదాహరణ : అతడు నదిలో స్నానం చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : నది

लम्बा-चौड़ा जलाशय विशेषकर प्राकृतिक।

वह झील में नहा रहा है।
अखात, जल्ला, झील, लेक, सर, सरोवर, ह्रद

A body of (usually fresh) water surrounded by land.

lake

అర్థం : తామరపువ్వులు వుండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : తామరకొలను సమీపంలో ఒక ఋషి ఆశ్రమం వుంది.

పర్యాయపదాలు : అరవిందిని, కమలిని, తామరకొలను, సరస్సు

वह सरोवर या ताल जिसमें कमलों की बहुतायत हो।

पद्माकर के समीप ही एक ऋषि का आश्रम है।
अनीकिनी, अरविंदिनी, अरविन्दिनी, कमल सरोवर, कमल-सरोवर, कमलाकर, कमलिनी, तमरसी, नलिनी, पंकजिनी, पद्म सरोवर, पद्माकर, पद्मिनी, पुष्करिणी, मृणालिनी, सरोजिनी

సరోవరం పర్యాయపదాలు. సరోవరం అర్థం. sarovaram paryaya padalu in Telugu. sarovaram paryaya padam.