పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సరిపోని అనే పదం యొక్క అర్థం.

సరిపోని   నామవాచకం

అర్థం : కావలసినంత లేకపోవడం

ఉదాహరణ : ఈ తోటలో పండ్లు సరిపడనన్ని లేవు.

పర్యాయపదాలు : సరిపడని

किसी वस्तु को गिराने की क्रिया।

इस उद्यान में फलों का अपक्षेपण वर्जित है।
अधःपतन, अपक्षेपण, गिराना, निपात

సరిపోని పర్యాయపదాలు. సరిపోని అర్థం. sariponi paryaya padalu in Telugu. sariponi paryaya padam.