పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సరిగె అనే పదం యొక్క అర్థం.

సరిగె   నామవాచకం

అర్థం : పూలను దారంతో దగ్గరగా కూర్చీనది

ఉదాహరణ : అతని మెడలో మల్లెపూల దండ శోభాయధాయంగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : దండ, మాల, సరం, హారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मनका, फूल आदि को सूत आदि में गोलाकार पिरोकर बनाई हुई कोई वस्तु जो गले में पहनी जाती है।

उसके गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही थी।
अवतंस, अवतन्स, माल, माला, मालिका, माल्यक, हार

Jewelry consisting of a cord or chain (often bearing gems) worn about the neck as an ornament (especially by women).

necklace

సరిగె పర్యాయపదాలు. సరిగె అర్థం. sarige paryaya padalu in Telugu. sarige paryaya padam.