పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సద్భావం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సద్భావం   నామవాచకం

అర్థం : అందరికీ మంచి చేయాలనే హృదయం కలిగి ఉండడం

ఉదాహరణ : మంచిగుణం మనిషికి అలంకరణలాంటిది.

పర్యాయపదాలు : మంచిగుణం, మంచితనం, యోగ్యత, సుగుణం

अच्छा गुण।

सद्गुण मनुष्य का आभूषण है।
अच्छाई, ख़ूबी, खूबी, गुण, सद्गुण

A particular moral excellence.

virtue

సద్భావం పర్యాయపదాలు. సద్భావం అర్థం. sadbhaavam paryaya padalu in Telugu. sadbhaavam paryaya padam.