పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సదా అనే పదం యొక్క అర్థం.

సదా   నామవాచకం

అర్థం : విరామం లేకుడా ఉండుట.

ఉదాహరణ : ఆ సముద్రంలోని నీరు నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది

పర్యాయపదాలు : అవిరామం, ఎప్పుడూ, ఎల్లకాలం, ఎల్లప్పుడు, కలకాలం, నిత్యం, నిరంతరం, సర్వకాలం, సర్వదా

अविराम होने की अवस्था या भाव या सदा गतिशील रहने का भाव।

अविरामता ही जीवन का मूल मंत्र है।
अनवरतता, अबाधता, अविच्छिन्नता, अविरत, अविरति, अविरामता, निरंतरता, निरन्तरता, सततता, सातत्य

The act of continuing an activity without interruption.

continuance, continuation

సదా   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ఎడతెరపి లేకుండా

ఉదాహరణ : నిరంతరంగా రెండు గంటలు వర్షం కురిసింది.

పర్యాయపదాలు : అనిశము, అనుక్షణము అవిరళము, అవిరామంగా, ఎప్పుడు ఎల్లకాలము, ఎల్లప్పుడు, కలకాలము, నిత్యము, నిరంతరముగా, నిరవధికము, నిర్విరామము, నిశ్చలము, మొదలుకొని, శాశ్వతము, సతతము, సర్వదా

बिना विराम के या बिना रुके या बिना क्रम-भंग के।

दो घंटे से लगातार बारिश हो रही है।
सचिन दनादन छक्के लगा रहा है।
अनंतर, अनन्तर, अनवरत, अनिश, अनुक्षण, अविच्छिन्न, अविच्छेद, अविरत, अविरामतः, अविश्रांत, अविश्रान्त, असरार, अहरह, आसंग, आसङ्ग, इकतार, ताबड़तोड़, दनादन, धड़ाधड़, निरंतर, निरन्तर, प्रतिक्षण, बराबर, मुत्तसिल, लगातार, सतत

సదా   విశేషణం

అర్థం : అన్ని ఋతువులలోనూ కాలాలలోను పుష్పించి, ఫలించేది.

ఉదాహరణ : ఔషదమొక్కలు నిత్యము లభిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : ఎల్లప్పుడు, నిత్యమైన

सब ऋतुओं में फलने या फूलनेवाला।

वनस्पतियों की कई बारहमासी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं।
बारह-मासी, बारहमासी, सदा-बहार, सदाबहार

Lasting three seasons or more.

The common buttercup is a popular perennial plant.
perennial

అర్థం : ఎప్పుడూ జరిగేటువంటిది అని చెప్పుటకుపయోగించే ప్రత్యయం.

ఉదాహరణ : నిరంతరము వర్షము కారణంగా ప్రజలు అస్థవ్యస్థమవుతున్నారు.

పర్యాయపదాలు : అవిరామం, ఎల్లకాలం, ఎల్లపుడూ, కలకాలం, తరచూ, నిత్తెము, నిత్యం, నిరంతరము, నిర్విరామం, సర్వకాలం, సర్వదా

అర్థం : అన్ని ఋతువులలోను లభించునది.

ఉదాహరణ : నేడు కొన్ని రకాల పండ్లు నిత్యము బజారులో లభిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : ఎల్లప్పుడు, నిత్యమైన

बारहो महीने होने वाला।

आजकल बाज़ारों में कई बारहमासी फल उपलब्ध हैं।
बारह-मासी, बारहमासी

సదా పర్యాయపదాలు. సదా అర్థం. sadaa paryaya padalu in Telugu. sadaa paryaya padam.