పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సఖి అనే పదం యొక్క అర్థం.

సఖి   నామవాచకం

అర్థం : స్నేహితులలో అమ్మాయిలు లేక ఆడవారు

ఉదాహరణ : అతను తన స్నేహితురాలినే వివాహమాడాడు.

పర్యాయపదాలు : అంటుగత్తె, కూరిమికత్తె, చెలి, చెలికత్తె, చెలువ, చొరవకత్తె, నిజ, నెచ్చెలి, నెచ్చెలికత్తె, నెయ్యరి, నెయ్యురాలు, నేస్ తి, నేస్తకత్తె, నేస్తురాలు, పొత్తుకత్తె, ప్రణయిని, మిత్రురాలు, సంగాతి, సకియ, సహచరి, సహచరురాలు, స్నేహితురాలు

वह स्त्री जो किसी पुरुष की रूमानी ढंग से मित्र हो।

उसने अपने महिला मित्र से ही शादी रचा ली।
गर्लफ़्रेंड, गर्लफ़्रेन्ड, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेन्ड, महिला मित्र, यारिन, संगिनी, स्त्री मित्र

A girl or young woman with whom a man is romantically involved.

His girlfriend kicked him out.
girl, girlfriend, lady friend

సఖి పర్యాయపదాలు. సఖి అర్థం. sakhi paryaya padalu in Telugu. sakhi paryaya padam.