పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సంశోధించుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

సంశోధించుట   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని వస్తువులను మనిషి యొక్క మాటలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడం.

ఉదాహరణ : కొత్త బండిని పరీక్షించడం జరుగుతోంది.

పర్యాయపదాలు : పరిశీలించుట, పరిశోధించుట, పరీక్షించుట, విచారించుట, శోధించుట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु या व्यक्ति की इस बात की जाँच कि उससे ठीक तरह से काम निकल सकता है या नहीं या जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं।

नई गाड़ी का परीक्षण चल रहा है।
टेस्ट, ट्रायल, परीक्षण

Trying something to find out about it.

A sample for ten days free trial.
A trial of progesterone failed to relieve the pain.
test, trial, trial run, tryout

సంశోధించుట పర్యాయపదాలు. సంశోధించుట అర్థం. samshodhinchuta paryaya padalu in Telugu. samshodhinchuta paryaya padam.