పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సంరక్షణ అనే పదం యొక్క అర్థం.

సంరక్షణ   నామవాచకం

అర్థం : పాడవకుండా కాపాడటం

ఉదాహరణ : చల్లటి ప్రదేశంలో పండ్లు, కూరగాయలు మొదలగునవి సంరక్షణగా వుంటాయి.

संरक्षित करने की क्रिया या खराब होने या खतरे से बचाने की क्रिया।

ठंडे गोदामों में फल, सब्जियों आदि का संरक्षण किया जाता है।
संरक्षण

The activity of protecting someone or something.

The witnesses demanded police protection.
protection

అర్థం : అపాయంలేనిది

ఉదాహరణ : ఈ నగరంలో కరెంటు పని యొక్క రక్షణ అయిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : రక్షణ

किसी वस्तु आदि की कमी को पूरा करने के लिए उसे भेजने या देने की क्रिया।

इस शहर में बिजली की आपूर्ति कम हो गई है।
अपवर्ग, आपूर्ति, पूर्ति, संभरण, सप्लाई, समायोजन

The activity of supplying or providing something.

provision, supply, supplying

అర్థం : కంటికి రెప్పలా బాద్యత నిర్వహించటం

ఉదాహరణ : దేశ రక్షణ కోసం ఉన్న సైనికులకు మనం ఋణ పడి ఉన్నాం.

పర్యాయపదాలు : కాపలా, రక్షణ, సురక్ష

अच्छी तरह की जाने वाली रक्षा।

यह देश आभारी है उन वीरों का जो देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं।
क्षेम, प्रोटेक्शन, संरक्षण, सरपरस्ती, सिक्युरटी, सिक्युरिटी, सुरक्षा, सेक्यूरिटी, सेफ्टी, हिफ़ाज़त, हिफाजत

The activity of protecting someone or something.

The witnesses demanded police protection.
protection

అర్థం : సమస్యల నుండి బయటపడేయటం

ఉదాహరణ : సంరక్షణ ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందుల నుండి రక్షించాలి.

పర్యాయపదాలు : రక్షణ

भविष्य आदि के लिए या आगे की आवश्यकता के कारण अलग या बचाकर रखने की क्रिया।

संरक्षण द्वारा भविष्य की कठिनाइयों से बचा जा सकता है।
संरक्षण

The act of keeping back or setting aside for some future occasion.

reservation

సంరక్షణ పర్యాయపదాలు. సంరక్షణ అర్థం. samrakshana paryaya padalu in Telugu. samrakshana paryaya padam.