పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సంబంధి అనే పదం యొక్క అర్థం.

సంబంధి   నామవాచకం

అర్థం : సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగినవారు

ఉదాహరణ : మా బంధువు ఢిల్లీలో ఉంటారు.

పర్యాయపదాలు : చుట్టం, నంటు, బందుగు, బంధువు, సపక్షుడు, స్వజనుడు

वह व्यक्ति जिससे कोई रिश्ता हो।

मेरे एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं।
अज़ीज़, अजीज, अनुबंधी, अनुबन्धी, नतैत, नातेदार, बाँधव, बांधव, बान्धव, भाई बंधु, भाई-बंधु, रिश्तेदार, शरीक, संबंधी, स्वजन

A person related by blood or marriage.

Police are searching for relatives of the deceased.
He has distant relations back in New Jersey.
relation, relative

అర్థం : పిల్లను ఇచ్చిన వాళ్ళు పుచ్చుకున్న వాళ్ళు

ఉదాహరణ : సేఠ్ గంగాధర్ కి వియ్యంకుడు కాబోతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : వియ్యంకులు

पारस्परिक संबंध के विचार से, किसी के लड़के या लड़की की सास।

सेठ गंगाधर की समधिन आई हुई हैं।
समधन, समधिन

సంబంధి పర్యాయపదాలు. సంబంధి అర్థం. sambandhi paryaya padalu in Telugu. sambandhi paryaya padam.