పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సంప్రీతి అనే పదం యొక్క అర్థం.

సంప్రీతి   నామవాచకం

అర్థం : మనుస్సు ఉత్సాహంగా వుండేటప్పుడు కలిగేభావన

ఉదాహరణ : రాము ముఖం సంతోషంతో వెలిగిపోయింది మిమ్మల్ని కలవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ఆనందం, ఆహ్లాదం, ఖులాసా, ప్రమోదం, మోదం, రంజనం, సంతసం, సంతోషం, సంబరం, సుఖం, సుమనస్సు, హర్షం, హాసిక, హేల, హ్లాదనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्रसन्न होने की अवस्था या भाव।

राम के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी।
आपसे मिलकर मुझे ख़ुशी हुई।
आनंद, आनंदता, आनन्द, आनन्दता, ख़ुशी, खुशी, तफरीह, तफ़रीह, परितोष, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, फरहत, बहाली, रज़ा, रजा, शादमनी, हर्ष, हृष्टि

The quality of being cheerful and dispelling gloom.

Flowers added a note of cheerfulness to the drab room.
cheer, cheerfulness, sunniness, sunshine

అర్థం : బలమైన అభిమానం

ఉదాహరణ : ప్రేమలో స్వార్థానికి చోటు లేదు.

పర్యాయపదాలు : అనురక్తి, అనురాగం, అప్యాయత, అభిమానం, అరులు, ఇంపు, గారాబం, పేర్మి, ప్రియం, ప్రీతి, ప్రేమ, మక్కువ, మమకారం, మమత, మురిపెం, రాగం, వాత్సల్యం, సంగడి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह मनोवृत्ति जो किसी काम, चीज, बात या व्यक्ति को बहुत अच्छा, प्रशंसनीय तथा सुखद समझकर सदा उसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाये रखना चाहती है या उसके पास रहने की प्रेरणा देती है।

प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता।
उसे संगीत से अनुराग है।
अनुरंजन, अनुरञ्जन, अनुराग, अभिप्रणय, अवन, अविद्वेष, इखलास, इश्क, इश्क़, इसक, उपधान, उलफत, उलफ़त, उल्फत, उल्फ़त, छोह, पनव, प्यार, प्रणव, प्रीत, प्रीति, प्रेम, मुहब्बत, राग, लगन, शफक, शफकत, शफ़क़, शफ़क़त

A strong positive emotion of regard and affection.

His love for his work.
Children need a lot of love.
love

సంప్రీతి పర్యాయపదాలు. సంప్రీతి అర్థం. sampreeti paryaya padalu in Telugu. sampreeti paryaya padam.