పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సంకోచించు అనే పదం యొక్క అర్థం.

సంకోచించు   క్రియ

అర్థం : నమ్మకం లేకుండుట

ఉదాహరణ : తమరు నా సామర్థ్యాన్ని సందేహించకండి.

పర్యాయపదాలు : అగడుసేయు, అధఃకరించు, అనుమానించు, అపచరించు, అవమానపెట్టు, ఉడివుచ్చు, ఎగ్గుచేయు, కుల్లపరచు, కొంచపరచు, కొదువచేయు, చిన్నబుచ్చు, నవ్వుపరచు, నవ్వులపాలుచేయు, పరాభవించు, పరిభవించు, పిన్నజేయు, భంగపరచు, భంగపెట్టు, సందేహించు

किसी के बारे में यह सोंचना कि ऐसा नहीं है।

आप मेरी कार्य-क्षमता पर संदेह मत कीजिए।
प्रश्न उठाना, प्रश्नचिन्ह लगाना, प्रश्नचिह्न लगाना, शक करना, संदेह करना, सवाल उठाना

అర్థం : ఒక పని చేయడానికి ముందు సందేహం, అనౌచిత్యత, అసమర్థతల గురించి ఆలోచించి కొంతసమయం ఆగడం

ఉదాహరణ : కొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులను ఇచ్చే సమయంలో అతడు సంకోచించేవాడు.

పర్యాయపదాలు : గ్రుక్కిళ్లుమింగు, జంకు, బిడియపడు, వెనకాడు

कोई काम करने से पहले आशंका, अनौचित्य, असमर्थता आदि की वजह से कुछ देर रुकना।

कुछ प्रश्नों के उत्तर देते समय वह हिचक रहा था।
अटपटाना, झिझकना, ठिठकना, संकोच करना, सकुचना, सकुचाना, हिचकना, हिचकिचाना

సంకోచించు పర్యాయపదాలు. సంకోచించు అర్థం. sankochinchu paryaya padalu in Telugu. sankochinchu paryaya padam.