ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శ్వేతగరుతము అనే పదం యొక్క అర్థం.

శ్వేతగరుతము   నామవాచకం

అర్థం : బాతులాగ ఉండే నీటిపక్షి

ఉదాహరణ : హంస సరస్వతీ దేవి యొక్క వాహనం.

పర్యాయపదాలు : కలహంస, మరాళము, హంస

बत्तख की तरह का एक जलपक्षी।

हंस माँ सरस्वती का वाहन है।
पुरुदंशक, विधिवाहन, शितिच्छ, शितिपक्ष, श्वेतपत्र, स्वेतच्छद, स्वेतपक्ष, हंस

Stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult.

swan

శ్వేతగరుతము పర్యాయపదాలు. శ్వేతగరుతము అర్థం. shvetagarutamu paryaya padalu in Telugu. shvetagarutamu paryaya padam.