పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శోభనము అనే పదం యొక్క అర్థం.

శోభనము   నామవాచకం

అర్థం : వివాహము తరువాత ముందుగావచ్చు రాత్రి.

ఉదాహరణ : శోభనముతో దాంపత్యజీవితము మొదలగుతుంది.

పర్యాయపదాలు : తొలిరాత్రి, మొదటి రాత్రి

विवाह के बाद की वह पहली रात जिसमें वर और वधू का पहले-पहले समागम होता है।

सुहाग रात दांपत्य जीवन के शुरुआत की पहली रात है।
मधु यामिनी, मधु-यामिनी, मिलन यामिनी, सुहाग रात, सुहाग-रात, सुहागरात, हनीमून

The night after the wedding when bride and groom sleep together.

wedding night

శోభనము పర్యాయపదాలు. శోభనము అర్థం. shobhanamu paryaya padalu in Telugu. shobhanamu paryaya padam.