పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శునకం అనే పదం యొక్క అర్థం.

శునకం   నామవాచకం

అర్థం : విశ్వాసం కలిగిన జంతువుల బండి

ఉదాహరణ : అతను కుక్కల బండిలో ప్రయాణం చేసి వచ్చాడు.

పర్యాయపదాలు : కాలబైరవుడు, కుక్క, బైరవుడు

एक प्रकार का घोड़ा।

वह सुनाही पर सवार होकर आया।
सुनाही

అర్థం : కుక్కను సాహిత్యంలో ప్రయోగించిన విధం

ఉదాహరణ : దరపన్ కేరి గుహలోనికి శునకం ప్రవేశించింది.

పర్యాయపదాలు : కుక్క, గ్రామసింహము

कुत्ते का साहित्यिक प्रयोग।

दरपन केरि गुफा में,सुनहा पैठा आय।
सुनहा

శునకం పర్యాయపదాలు. శునకం అర్థం. shunakam paryaya padalu in Telugu. shunakam paryaya padam.