పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శిశువు అనే పదం యొక్క అర్థం.

శిశువు   నామవాచకం

అర్థం : ఇప్పుడు లేక కొద్ది సమయం ముందు పుట్టినటువంటి.

ఉదాహరణ : ఈరోజుల్లో ఆసుపత్రులలో పిల్లలను దొంగలించడం మమూలైపోయింది.

పర్యాయపదాలు : అబ్బాయి, అబ్బిగాడు, అబ్బోడు, చంటోడు, చిన్నిగాడు, చిన్నోడు, పసికందు, పసిపిల్లలు, పాపోడు, పిల్లగాడు, పిల్లాడు, పిల్లావాడు, పోరగాడు, బాలుడు, బుజ్జిగాడు, బుడ్డోడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह जिसने अभी या कुछ समय पहले जन्म लिया हो।

आजकल अस्पताल में बच्चों की चोरी आम बात हो गयी है।
नवजात शिशु, नवजातक, बच्चा

A very young child (birth to 1 year) who has not yet begun to walk or talk.

The baby began to cry again.
She held the baby in her arms.
It sounds simple, but when you have your own baby it is all so different.
babe, baby, infant

అర్థం : గర్భములో నుండే అండము యొక్క ప్రారంభావస్థ.

ఉదాహరణ : గర్భంలో ఉండే పిండాన్ని హత్య చేయడం అపరాధము.

పర్యాయపదాలు : గర్భ శిశువు, పిండము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अजन्मे कशेरुकी की विकसित जन्तु की पहचाने जाने योग्य मुख्य विशेषताएँ दर्शाती विकास की अवस्था।

भ्रूण की हत्या करना अपराध है।
सीमा का गर्भ गिर गया।
आधान, गर्भ, गर्भस्थ जीव, पेट, भ्रूण, सत्त्व, सत्व, हमल

An unborn or unhatched vertebrate in the later stages of development showing the main recognizable features of the mature animal.

fetus, foetus

అర్థం : రెండు మూడు సంవత్సరాల వయస్సు కలవాడు

ఉదాహరణ : అమ్మ పిల్లవాడికి పాలు తాపిస్తోంది.

పర్యాయపదాలు : బాలుడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जन्म से एक दो साल तक का बच्चा।

माँ बच्चे को दूध पिला रही है।
अर्भ, अवेद्य, तोक, ननका, बच्चा, बालक, शिशु, होरिल

A very young child (birth to 1 year) who has not yet begun to walk or talk.

The baby began to cry again.
She held the baby in her arms.
It sounds simple, but when you have your own baby it is all so different.
babe, baby, infant

శిశువు పర్యాయపదాలు. శిశువు అర్థం. shishuvu paryaya padalu in Telugu. shishuvu paryaya padam.