పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శివుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

శివుడు   నామవాచకం

అర్థం : విషాన్ని కంఠంలో ఉంచుకున్న దేవుడు

ఉదాహరణ : ఈ దేవలయంలో దివ్యమైన శివున్ని స్థాపించారు.

పర్యాయపదాలు : అంగజహరుడు, అంబరకేశుడు, అంబరీషుడు, అఘోరుడు, అజుడు, అథర్వణుడు, ఆదిభీక్షువు, ఈశ్వరుడు, ఉమాపతి, కాశీనాధుడు, కాశీవిశ్వేష్వరుడు, గంగాధరుడు, చంద్రకళాధరుడు, త్రినేత్రుడు, త్రిపురాంతకుడుడు, త్రియంభకుడు, ధరణీశ్వరుడు, నిలకంధరుడు, నీలకంఠుడు, పంచాననుడు, పరమేశ్వరుడు, భూచులదొర, భూచులరాయుడు, మల్లికార్జునుడు, మహాకాలుడు, మహానటుడు, ముక్కంటి, లింగాయుడు, శంకరుడు, శంభువుడు, శశిధరుడు, శశిభూషనుడు, శూలధరుడు, శైలధ్వనుడు, శ్యామకంఠుడు, శ్రీకంఠుడు, సర్వేశ్వరుడు, సాంభశివుడు, సాంభుడు, సిద్దేశ్వరుడు, హారుడు

भगवान शिव की मूर्ति।

इस मंदिर में भव्य शिवमूर्ति स्थापित की गई है।
शिव-प्रतिमा, शिव-मूर्ति, शिव-विग्रह, शिवप्रतिमा, शिवमूर्ति, शिवविग्रह

అర్థం : త్రిమూర్తులలో మూడు కన్నులుగలవాడు

ఉదాహరణ : శంకరుని పూజ లింగరూపంలో ప్రాచుర్యంలో ఉంది

పర్యాయపదాలు : అంబరకేశుడు, అంబరీషుడు, అనిరుద్ధుడు, అపరాజితుడు, అభిరూపుడు, అయోజిజుడు, అసమనేత్రుడు, ఆదిభిక్షువు, ఆబోతురౌతు, ఆర్యానాధుడు, ఇందుమౌళి, ఈశానుడు, ఉగ్రుడు, ఉమాపతి, ఋతంబరుడు, ఋషభధ్వజుడు, ఏకదేవుడు, ఏకపొత్తు, కటంకఠుడు, కపాలి, కామారి, కాలంజరుడు, కాలకంఠుడు, కాలాత్ముడు, కేదారుడు, కొండమల్లయ్య, కొండయల్లుడు, కోకనదుడు, క్రియాకారుడు, గంగాధరుడు, గజరిపువు, గరళకంఠుడు, గిబ్బరౌతు, గిరీషుడు, గోకర్ణకుండలుడు, చండీశుడు, చండుడు, చంద్రకళాధరుడు, చంద్రచూడుడు, చంద్రధరుడు, చంద్రార్థమౌళి, చంద్రిలుడు, చమ్ద్రార్థచూడామణి, చిచ్చరకంటి, చేతనుడు, జంగమయ్య, జటాజూటుడు, జటాధరుడు, జటాధారి, జన్నపుగొంగ, జయంతుడు, జాబిలితాల్పు, జింకతాలుపరి, తోలుదాల్పు, త్రినేత్రుడు, త్రిపురాంతకుడు, దక్షజాపతి, దిగంబరుడు, ద్రువుడు, ధరణీశ్వరుడు, ధూర్థుడు, నటరాజు, నటేశ్వరుడు, నాగభూషణుడు, నాగహారుడు, నింగిసిగ, నిటలాక్షుడు, నియంత, నిరంజనుడు, నీలకంధరుడు, నీలగళుడు, పంచముఖుడు, పంచవదనుడు, పశుపత, పినాకపాణి, పురంధరుడు, పురారి, ఫాలనేత్రుడు, బీజవాహనుడు, బూచులదొర, బూచులరాయుడు, భగాళి, భగుడు, భద్రేశుడు, భస్మాంగుడు, భీషణుడు, భూరి, భృంగీశుడు, భృగువు, భోళాశంకరుడు, మదనారి, మరునిసూడు, మహాకాలుడు, మహాదేవుడు, మహేశ్వరుడు, మారజిత్తు, మిత్తిగొంగ, ముక్కంటి, మూడుకన్నులయ్య, మేరుధాముడు, రాజధరుడు, రాజశేఖరుడు, రుద్రుడు, లయకారుడు, లలాటలోచనుడు, వర్ధనుడు, విషాంతకుడు, శంకరుడు, శశిశేఖరుడు, సదానందుడు, సదాశివుడు, సర్గుడు, సర్వేశ్వరుడు, సాంభశివుడు, సిద్ధయోగి, సుతీర్థుడు, సుప్రతీకుడు, సుబాంధవుడు, సువర్చలుడు, సువర్ణరేతుడు, సువాసుడు, సేనాపతి, సోముడు, స్త్రీదేహార్థుడు, స్వయంభువు, హరుడు, హీరుడు

एक सृष्टिनाशक हिन्दू देवता।

शंकर की पूजा लिंग के रूप में प्रचलित है।
अंड, अंधकारि, अंबरीष, अक्षतवीर्य, अक्षमाली, अघोरनाथ, अण्ड, अनंगरि, अनंगारि, अनर्थनाशी, अन्नपति, अपराधभंजन, अबलाबल, अब्जवाहन, अमृतवपु, अमोघदंड, अमोघदण्ड, अम्बरीष, अयोनि, अयोनिज, अरिंदम, अर्घेश्वर, अस्थिमाली, अहिमाली, आशुतोष, इंदुशेखर, इन्दुशेखर, उग्रधन्वा, उमाकांत, उमाकान्त, उमेश, कपालपाणि, कपाली, कामारि, कालेश, काशीनाथ, कील, कुंड, कुण्ड, कैलाश नाथ, कैलाशनाथ, गंगाधर, गिरिनाथ, गिरीश, गौरीश, चंद्रशेखर, चन्द्रशेखर, जगद्योनि, जटाधारी, जटामाली, तारकेश्वर, त्रिनेत्र, त्रिपुरांतक, त्रिपुरारि, त्रिपुरारी, त्र्यंबक, त्र्यक्ष, त्र्यम्बक, दुष्काल, देवाधिदेव, देवेश्वर, धूम्र, नंदिकेश्वर, नदीधर, नन्दिकेश्वर, नपराजित, नागी, नाभ, नीलग्रीव, पंचमुख, पंचानन, पञ्चमुख, परंजय, पश, पशुपति, पादभुज, पार्श्ववक्त्र, पिनाकपाणि, पिनाकी, पुद्गल, फाल, बीजवाहन, भगाली, भव, भवेश, भालचंद्र, भालचन्द्र, भुवनेश, भूतचारी, भूतनाथ, भूतेश, भोला, भोलानाथ, भोलेनाथ, मंगलेश, महाक्रोध, महादेव, महार्णव, महेश, महेश्वर, मृत्युंजय, यमेश्वर, ययातीश्वर, ययी, योगीनाथ, योगीश, राकेश, रुद्र, वरेश्वर, वसुप्रद, विद्वत्, विभु, विरुपाक्ष, विरोचन, विश्वनाथ, वीरेश, वीरेश्वर, वृषभकेतु, वैद्यनाथ, व्योमकेश, शंकर, शंभु, शङ्कर, शम्भु, शशिधर, शशिभूषण, शारंगपाणि, शारंगपानि, शिखंडी, शिखण्डी, शिव, संवत्सर, सतीश, सद्य, सर्पमाली, सर्व, सवर, सुप्रतीक, सुहृद, स्नेहन, हर

శివుడు పర్యాయపదాలు. శివుడు అర్థం. shivudu paryaya padalu in Telugu. shivudu paryaya padam.