పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శిరస్సు అనే పదం యొక్క అర్థం.

శిరస్సు   నామవాచకం

అర్థం : శరీరంపైన వుండే గోళాకార భాగం, ఇందులో కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, ముఖము మొదలైన అంగాలు వుంటాయి మరియు దీని లోపల మెదడు వుంటుంది.

ఉదాహరణ : తలపై దెబ్బ తగిలితే మనిషి ప్రాణం కూడా పోవచ్చుకాళికాదేవి మెడలో శిరస్సు హారం శోభాయమానంగా వుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : తల, తలకాయ, నెత్తి, మస్తకం, ముండం, వరాంగం, శిరం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

शरीर में गर्दन से आगे या ऊपर का वह गोलाकार भाग जिसमें आँख, कान, नाक, मुँह, आदि अंग होते हैं, और जिसके अंदर मस्तिष्क रहता है।

सिर में चोट लगने से आदमी की जान भी जा सकती है।
काली माँ के गले में मुंडों की माला सुशोभित है।
मुंड, मुंडक, मुण्ड, मुण्डक, मूँड़, मूँड़ी, मूड़, मूड़ी, शीर्ष, शीश, शेखर, सर, सिर

అర్థం : శరీరంలోని ఒక భాగం, దానిలో మెదడు వుంటుంది.

ఉదాహరణ : మోహన్ యొక్క తల మీద వెంట్రుకలు లేవు.

పర్యాయపదాలు : తల, నెత్తి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The bony skeleton of the head of vertebrates.

skull

శిరస్సు పర్యాయపదాలు. శిరస్సు అర్థం. shirassu paryaya padalu in Telugu. shirassu paryaya padam.