పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శార్ధూలం అనే పదం యొక్క అర్థం.

శార్ధూలం   నామవాచకం

అర్థం : పిల్లి జాతికి చెందిన అడవి జంతువు పశువులను వేటాడి తినేది

ఉదాహరణ : వేటాగాడు రాత్రి సమయంలో పులిని గాయపరిచాడు.

పర్యాయపదాలు : పులి, పెద్దపులి, వ్యాఘ్రం

बिल्ली की जाति का एक बहुत बड़ा और भयंकर, हिंसक पशु।

शिकारी के अचूक निशाने ने शेर को घायल कर दिया।
टाइगर, द्वीपी, नखरायुध, नखायुध, नखी, नदनु, नाहर, बाघ, बिघार, व्याघ्र, व्यालमृग, शार्दूल, शेर

Large feline of forests in most of Asia having a tawny coat with black stripes. Endangered.

panthera tigris, tiger

శార్ధూలం పర్యాయపదాలు. శార్ధూలం అర్థం. shaardhoolam paryaya padalu in Telugu. shaardhoolam paryaya padam.