పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శస్త్రచికిత్సచేయు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : శరీరాన్ని కోసి లోపలిభాగాలను సరిచేయుటకు చేసే చికిత్స లేదా విరిగిన ఎముకలను సరిచేయడానికి చేసే చికిత్స

ఉదాహరణ : వైద్యుడు రామువాళ్ళ మనుమడికి శస్త్రచికిత్సచేశాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆపరేషన్‍చేయు, చికిత్సచేయు, సర్జరీచేయు

फोड़ों,रोग युक्त अंगों आदि को चीरने-फाड़ने या टूटी हुई हड्डियाँ आदि जोड़ने या उखड़ी हुई हड्डियाँ आदि बैठाने का काम करना।

चिकित्सक ने रामू के पोते का आपरेशन किया।
आपरेशन करना, शल्य कर्म करना, सर्जरी करना

Perform surgery on.

The doctors operated on the patient but failed to save his life.
operate, operate on

శస్త్రచికిత్సచేయు పర్యాయపదాలు. శస్త్రచికిత్సచేయు అర్థం. shastrachikitsacheyu paryaya padalu in Telugu. shastrachikitsacheyu paryaya padam.