పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శబ్ధం అనే పదం యొక్క అర్థం.

శబ్ధం   నామవాచకం

అర్థం : ఏవైన బలమైన వస్తువులు కింద పడినప్పుడు వచ్చేది

ఉదాహరణ : యుద్ధం యొక్క శబ్ధం విని గుండె ఝల్లుమంది.

పర్యాయపదాలు : చప్పుడు, ధ్వని

कुछ समय तक बनी रहने वाली तेज ध्वनि।

युद्ध का घोष सुनकर कायरों के दिल दहल उठे।
आक्रंद, आक्रन्द, आरव, घोष, नाद

A deep prolonged sound (as of thunder or large bells).

peal, pealing, roll, rolling

అర్థం : తీగను వ్రేలితో గట్టిగా లాగి ఒదిలిన వచ్చు శబ్దం

ఉదాహరణ : మహాభారత యుద్ధ సమయంలో యోధులు ధనుస్సు యొక్క ధ్వని మళ్ళీ-మళ్ళీ ప్రతిధ్వనిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : టంకారం, ధ్వని

वह शब्द जो कसे हुए डोरे या तार आदि पर उँगली का आघात करने से होता है।

महाभारत युद्ध के समय योद्धाओं के धनुष की टंकार बार-बार गूँज रही थी।
टंकार

A sharp vibrating sound (as of a plucked string).

twang

అర్థం : గట్టిగా మాట్లాడేటప్పుడు వచ్చేది

ఉదాహరణ : ఆమె ధ్వని చాలా మధురంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : ధ్వని

कोमलता, तीव्रता, उतार-चढ़ाव आदि से युक्त वह शब्द जो प्राणियों के गले से आता है।

उसकी आवाज़ बहुत मीठी है।
आवाज, आवाज़, कंठ स्वर, गला, गुलू, बाँग, बांग, बोली, वाणी, सुर, स्वर

The sound made by the vibration of vocal folds modified by the resonance of the vocal tract.

A singer takes good care of his voice.
The giraffe cannot make any vocalizations.
phonation, vocalisation, vocalism, vocalization, voice, vox

అర్థం : ఒక బాంబు పేలినప్పుడు వినపడే తరంగం

ఉదాహరణ : ఒక పెద్ద శబ్ధం వల్ల అతని ఏకాగ్రతకు భంగం కలిగింది.

పర్యాయపదాలు : అలికిడి, ధ్వని, మోత, రావం, రొద, సవ్వడి

The particular auditory effect produced by a given cause.

The sound of rain on the roof.
The beautiful sound of music.
sound

శబ్ధం పర్యాయపదాలు. శబ్ధం అర్థం. shabdham paryaya padalu in Telugu. shabdham paryaya padam.