ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శపథం అనే పదం యొక్క అర్థం.

శపథం   నామవాచకం

అర్థం : ఇది చేసే పని ఖచ్చితంగా బల్ల గుద్దిచెప్పడం

ఉదాహరణ : వాళ్ళ రహస్యమైన శపథాన్ని మొత్తం మనస్సులో ఉంచుకొన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : సవాల్

अपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने के उद्देश्य से ईश्वर, देवता अथवा किसी पूज्य या अतिप्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि की दुहाई देते हुए दृढ़तापूर्वक कही हुई बात।

तुम्हारी कसम पर मुझे विश्वास नहीं है।
अभिषंग, अभिषङ्ग, आन, कसम, क़सम, दिव्य, दुहाई, दोहाई, वाचा, शंस, शपथ, सौगंध, सौगन्ध

A solemn promise, usually invoking a divine witness, regarding your future acts or behavior.

They took an oath of allegiance.
oath

అర్థం : ఏదైనా ఒక పనిని తప్ప చేసెదనని ధృడముగా చెప్పుట.

ఉదాహరణ : బీష్ముడు జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా పాలన చేయలని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు.

పర్యాయపదాలు : ఒట్టు, ప్రతిజ్ఞ, బాస, మాట

कुछ करने या न करने के संबंध में पक्का निश्चय।

भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा का पालन किया।
आन, परन, प्रण, प्रतिज्ञा, शंस

A verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future.

promise

శపథం పర్యాయపదాలు. శపథం అర్థం. shapatham paryaya padalu in Telugu. shapatham paryaya padam.