పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి శంబరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

శంబరం   నామవాచకం

అర్థం : నదులల్లో, చెరువులల్లో, వర్షాలలనుండి వచ్చేవి

ఉదాహరణ : నీళ్ళు జీవానానికి ఆధారం.

పర్యాయపదాలు : అంబువు, ఉదకం, జలం, జలకం, తీర్థం, తోయం, నీరు, నీళ్ళు, పానీయం, మేఘజం, మేఘపుష్పం, వరుణం, శబరం, సలం, సలిలం, హల, హేమం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नदी, जलाशय, वर्षा आदि से मिलने वाला वह द्रव पदार्थ जो पीने, नहाने, खेत आदि सींचने के काम आता है।

जल ही जीवन का आधार है।
अंध, अंबु, अंभ, अक्षित, अन्ध, अपक, अम्बु, अर्ण, अस्र, आब, इरा, उदक, उदक्, ऋत, कांड, काण्ड, कीलाल, घनरस, घनसार, जल, तपोजा, तामर, तोय, दहनाराति, धरुण, नलिन, नार, नीर, नीवर, पय, पानी, पुष्कर, योनि, रेतस्, वसु, वाज, वारि, शबर, शवर, शवल, सलिल, सवर, सवल

అర్థం : ఎత్తైన బండరాళ్ళు మరియు చెట్లతో కూడినది.

ఉదాహరణ : ఆ కొండలు చూడటానికి చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అద్రి, అవనీధరం, ఇలాధరం, ఉర్వీధరం, ఉర్వీభృత్త, కొండ, గుట్ట, పర్వతం, బుబ్బలి, భూధరం, మెట్టమెట్టు, స్థిరం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह पर्वत जो आकार में छोटा हो।

धावक दौड़ते हुए पहाड़ी पर चढ़ गया।
उपगिरि, छोटा पर्वत, टेकड़, टेकड़ी, टेकर, टेकरा, टेकरी, पहाड़ी, प्रतिगिरी, शिखरी

A local and well-defined elevation of the land.

They loved to roam the hills of West Virginia.
hill

శంబరం పర్యాయపదాలు. శంబరం అర్థం. shambaram paryaya padalu in Telugu. shambaram paryaya padam.