పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వ్యామోహము అనే పదం యొక్క అర్థం.

వ్యామోహము   నామవాచకం

అర్థం : భగవంతుని ఒదిలి సంసారిక భవబంధాలపట్ల శ్రద్ద కలిగి ఉండడము.

ఉదాహరణ : మహాత్ములు జగత్తు మోహములో పడరు.

పర్యాయపదాలు : మోహము

ईश्वर का ध्यान छोड़कर शरीर और सांसारिक पदार्थों को अपना सर्वस्व समझने की क्रिया या भाव।

संत लोग मोह में नहीं पड़ते।
अस्मिता, ममता, मोह, विमोह, व्यामोह

A feeling of great liking for something wonderful and unusual.

captivation, enchantment, enthrallment, fascination

అర్థం : మనిషిలో వుండే చెడు గుణాలు

ఉదాహరణ : కామం, క్రోధం,మదం,లోభం, మనిషిలో వుండే శత్రువులు.

పర్యాయపదాలు : కామం, కోరిక, మోహం, శృంగారం

इन्द्रियों की अपने-अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति।

काम जीवों का स्वाभाविक लक्षण है।
काम

వ్యామోహము పర్యాయపదాలు. వ్యామోహము అర్థం. vyaamohamu paryaya padalu in Telugu. vyaamohamu paryaya padam.