పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వ్యాపారి అనే పదం యొక్క అర్థం.

వ్యాపారి   నామవాచకం

అర్థం : దుకాణంలో కూర్చొని వస్తువులను అమ్మేవాడు

ఉదాహరణ : ఆ వ్యాపారి నాకు పరిచయస్థుడు.

दुकान पर बैठकर चीज़ें बेचने वाला व्यक्ति।

यह दुकानदार मेरा परिचित है।
दुकानदार, दुकानवाला, दूकानदार

A merchant who owns or manages a shop.

market keeper, shopkeeper, storekeeper, tradesman

అర్థం : బంగారు, వెండి యొక్క అమ్మకాలుచేయువాడు.

ఉదాహరణ : సేఠ్ మాణిక్‍లాల్ ఈ నగరపు ఒక ప్రసిద్ద వ్యాపారి.

सोने-चाँदी का व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति।

सेठ माणिकलाल इस शहर के प्रसिद्ध सराफ हैं।
सराफ, सराफ़, सर्राफ, सर्राफ़

అర్థం : ఏదేని పనిలో ఉన్నవాడు.

ఉదాహరణ : అతను ఒక పాఠశాలలో ఉద్యోగిగా నియమింపబడ్డాడు.

పర్యాయపదాలు : ఉద్యోగి

वह जो कोई व्यवसाय करता हो।

फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने व्यवसायी की हत्या कर दी।
कारबारी, कारोबारी, नीवर, पेशावर, पेशेवर, बिजनेसमैन, व्यवसायी, व्यावसायी

A person engaged in one of the learned professions.

professional, professional person

అర్థం : భవిష్యత్తులో ఎక్కువ లాభం కోసం వస్తువులను దాచి పెట్టువారు

ఉదాహరణ : పోలీసులు వస్తువులను దాచిపెట్టు వ్యాపారస్థులను పట్టుకొంటుంన్నారు.

పర్యాయపదాలు : వ్యాపారస్థుడు

वह व्यक्ति जो उपयोगी वस्तुओं को भविष्य के लिए अवैध रूप से छिपा कर रखता है।

पुलिस जमाख़ोरों को पकड़ रही है।
जमाख़ोर, जमाखोर

A person who accumulates things and hides them away for future use.

hoarder

అర్థం : సరుకులను అమ్మేవాడు

ఉదాహరణ : మోహన్ ఒక మంచి వ్యాపారస్థుడు.అతను వజ్రాల వ్యాపారస్థుడు.

పర్యాయపదాలు : వర్తకుడు, వ్యాపారవేత్త, వ్యాపారస్థుడు

व्यापार करने वाला व्यक्ति।

मोहन एक कुशल व्यापारी है।
वह हीरे का व्यापारी है।
ट्रेडर, बनिक, बनिया, रोजगारी, वणिक, व्यवसायी, व्यापारी, व्यावसायी, सौदागर

A person engaged in commercial or industrial business (especially an owner or executive).

businessman, man of affairs

వ్యాపారి పర్యాయపదాలు. వ్యాపారి అర్థం. vyaapaari paryaya padalu in Telugu. vyaapaari paryaya padam.