పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వ్యాపారస్థుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

వ్యాపారస్థుడు   నామవాచకం

అర్థం : భవిష్యత్తులో ఎక్కువ లాభం కోసం వస్తువులను దాచి పెట్టువారు

ఉదాహరణ : పోలీసులు వస్తువులను దాచిపెట్టు వ్యాపారస్థులను పట్టుకొంటుంన్నారు.

పర్యాయపదాలు : వ్యాపారి

वह व्यक्ति जो उपयोगी वस्तुओं को भविष्य के लिए अवैध रूप से छिपा कर रखता है।

पुलिस जमाख़ोरों को पकड़ रही है।
जमाख़ोर, जमाखोर

A person who accumulates things and hides them away for future use.

hoarder

అర్థం : ఏదైనా వ్యాపార యజమాని.

ఉదాహరణ : అత్యధికంగా లాభాలు సంపాదించే ఉద్దేశం వ్యాపారస్థులకు అందరికీ ఉంటుంది

किसी उद्योग का मालिक।

अधिक से अधिक लाभ कमाना सभी उद्योगपतियों का उद्देश्य होता है।
उद्योगपति

Someone who manages or has significant financial interest in an industrial enterprise.

industrialist

అర్థం : సరుకులను అమ్మేవాడు

ఉదాహరణ : మోహన్ ఒక మంచి వ్యాపారస్థుడు.అతను వజ్రాల వ్యాపారస్థుడు.

పర్యాయపదాలు : వర్తకుడు, వ్యాపారవేత్త, వ్యాపారి

व्यापार करने वाला व्यक्ति।

मोहन एक कुशल व्यापारी है।
वह हीरे का व्यापारी है।
ट्रेडर, बनिक, बनिया, रोजगारी, वणिक, व्यवसायी, व्यापारी, व्यावसायी, सौदागर

A person engaged in commercial or industrial business (especially an owner or executive).

businessman, man of affairs

వ్యాపారస్థుడు పర్యాయపదాలు. వ్యాపారస్థుడు అర్థం. vyaapaarasthudu paryaya padalu in Telugu. vyaapaarasthudu paryaya padam.