పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వ్యాఘ్రం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వ్యాఘ్రం   నామవాచకం

అర్థం : పిల్లి జాతికి చెందిన అడవి జంతువు పశువులను వేటాడి తినేది

ఉదాహరణ : వేటాగాడు రాత్రి సమయంలో పులిని గాయపరిచాడు.

పర్యాయపదాలు : పులి, పెద్దపులి, శార్ధూలం

बिल्ली की जाति का एक बहुत बड़ा और भयंकर, हिंसक पशु।

शिकारी के अचूक निशाने ने शेर को घायल कर दिया।
टाइगर, द्वीपी, नखरायुध, नखायुध, नखी, नदनु, नाहर, बाघ, बिघार, व्याघ्र, व्यालमृग, शार्दूल, शेर

Large feline of forests in most of Asia having a tawny coat with black stripes. Endangered.

panthera tigris, tiger

వ్యాఘ్రం పర్యాయపదాలు. వ్యాఘ్రం అర్థం. vyaaghram paryaya padalu in Telugu. vyaaghram paryaya padam.