పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వ్యాకులత అనే పదం యొక్క అర్థం.

వ్యాకులత   నామవాచకం

అర్థం : తీవ్రమైన మానసిక బాధ.

ఉదాహరణ : నా హృదయ వేదన ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆర్తి, క్షోభ, దిగులు, యాతన, వేదన, వ్యధ

उग्र या बहुत कष्टदायक पीड़ा विशेषतः हार्दिक या मानसिक पीड़ा।

मेरे हृदय की वेदना कोई नहीं समझता।
अनुसाल, अर्ति, आधि, क्लेश, दरद, दर्द, बेदना, वेदना, व्यथा, हूक

A mental pain or distress.

A pang of conscience.
pang, sting

అర్థం : కలవరపరిచే మాట మొదలైనవి.

ఉదాహరణ : మీరు వ్యాకులత చెందకండి.దానికి సమాధానాన్ని వెదకండి.

परेशान करने वाली बात आदि।

आप अपनी परेशानी बताएँ, उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी।
परेशानी

A situation or condition that is complex or confused.

Her coming was a serious complication.
complication

అర్థం : బాధ పడుట.

ఉదాహరణ : ఆమె ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కారణంతో చింతిస్తూ ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : చింతన, విచారం, వ్యసనం

दुविधा, अशांति, कठिनाई तथा घबराहट से उत्पन्न मनोदशा।

मुझे दिन-रात यही चिंता लगी रहती है कि मैं इस काम को जल्द से जल्द कैसे खतम करूँ।
अंदेशा, अन्देशा, अवसेर, आध्या, चिंता, चिन्ता, धुन, धौजन, परवाह, फ़िक्र, फ़िराक़, फिकर, फिक्र, फिराक, सोच

అర్థం : కలత చేందుట.

ఉదాహరణ : వ్యాకులత వలన నేను ఈ పని పైన ద్యాస ఉంచలేక పోతున్నాను.

పర్యాయపదాలు : అశాంతి, ఆతుర్ధా, ఉద్విగ్నత, కంగారు, కలత, చికాకు, దిగులు, వికలత, సంబ్రమం, హైరానా

వ్యాకులత పర్యాయపదాలు. వ్యాకులత అర్థం. vyaakulata paryaya padalu in Telugu. vyaakulata paryaya padam.