పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వ్యసనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వ్యసనం   నామవాచకం

అర్థం : చెడు అలవాటు లేని స్థితి

ఉదాహరణ : చెడ్డ అలవాటు నుండి రక్షించుకో.

పర్యాయపదాలు : చెడు అలవాటు, చెడ్డ అలవాటు, దుర్వసనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बुरी आदत।

कुव्यसन से बचो।
अघ, अमल, इल्लत, कुव्यसन, दुर्व्यसन, धत, लत, व्यसन

Being abnormally tolerant to and dependent on something that is psychologically or physically habit-forming (especially alcohol or narcotic drugs).

addiction, dependance, dependence, dependency, habituation

అర్థం : బాధ పడుట.

ఉదాహరణ : ఆమె ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కారణంతో చింతిస్తూ ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : చింతన, విచారం, వ్యాకులత


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

दुविधा, अशांति, कठिनाई तथा घबराहट से उत्पन्न मनोदशा।

मुझे दिन-रात यही चिंता लगी रहती है कि मैं इस काम को जल्द से जल्द कैसे खतम करूँ।
अंदेशा, अन्देशा, अवसेर, आध्या, चिंता, चिन्ता, धुन, धौजन, परवाह, फ़िक्र, फ़िराक़, फिकर, फिक्र, फिराक, सोच

వ్యసనం పర్యాయపదాలు. వ్యసనం అర్థం. vyasanam paryaya padalu in Telugu. vyasanam paryaya padam.