పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వ్యభిచారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వ్యభిచారం   నామవాచకం

అర్థం : స్త్రీ, పురుషుల అక్రమ సంబంధం.

ఉదాహరణ : వ్యభిచారం వైవాహిక జీవితాన్ని బలహీనపరుస్తుంది.

A usually secretive or illicit sexual relationship.

affair, affaire, amour, intimacy, involvement, liaison

వ్యభిచారం పర్యాయపదాలు. వ్యభిచారం అర్థం. vyabhichaaram paryaya padalu in Telugu. vyabhichaaram paryaya padam.