పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వేసవి అనే పదం యొక్క అర్థం.

వేసవి   నామవాచకం

అర్థం : సూర్యకిరణాల నుండి శరీరంకు వెచ్చగా తాకేది

ఉదాహరణ : చలికాలంలో ఎండ బాగుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : ఎండ

सूर्य का प्रकाश जिसमें गरमी या ताप भी होता है।

ठंड के मौसम में धूप अच्छी लगती है।
अवदाध, आतप, घाम, धूप, निदाघ, सूर्यातप

The rays of the sun.

The shingles were weathered by the sun and wind.
sun, sunlight, sunshine

వేసవి పర్యాయపదాలు. వేసవి అర్థం. vesavi paryaya padalu in Telugu. vesavi paryaya padam.