పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వేదన అనే పదం యొక్క అర్థం.

వేదన   నామవాచకం

అర్థం : తీవ్రమైన మానసిక బాధ.

ఉదాహరణ : నా హృదయ వేదన ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆర్తి, క్షోభ, దిగులు, యాతన, వ్యధ, వ్యాకులత

उग्र या बहुत कष्टदायक पीड़ा विशेषतः हार्दिक या मानसिक पीड़ा।

मेरे हृदय की वेदना कोई नहीं समझता।
अनुसाल, अर्ति, आधि, क्लेश, दरद, दर्द, बेदना, वेदना, व्यथा, हूक

A mental pain or distress.

A pang of conscience.
pang, sting

వేదన పర్యాయపదాలు. వేదన అర్థం. vedana paryaya padalu in Telugu. vedana paryaya padam.