పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వెళ్ళవలసిన అనే పదం యొక్క అర్థం.

వెళ్ళవలసిన   విశేషణం

అర్థం : పోవల్సిన

ఉదాహరణ : మేము సౌకర్యంగా తన బండిలో వెళ్ళదగిన స్థలం వరకు వెళ్ళాము.

పర్యాయపదాలు : చేరవలసిన, వెళ్ళదగిన

जहाँ जाना हो।

हम सुविधासार अपनी निजी गाड़ी से गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं।
गंतव्य, गन्तव्य

వెళ్ళవలసిన పర్యాయపదాలు. వెళ్ళవలసిన అర్థం. vellavalasina paryaya padalu in Telugu. vellavalasina paryaya padam.