పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వెంట్రుకలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

వెంట్రుకలు   నామవాచకం

అర్థం : జంతువుల పై చర్మంపై ఉండే ఉన్ని లాంటి పదార్థం

ఉదాహరణ : కోతి శరీరముపై వెంట్రుకలు చూడవచ్చు.

పర్యాయపదాలు : బొచ్చు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सूत की तरह की वह पतली लम्बी वस्तु जो जन्तुओं के चमड़े के ऊपर निकली रहती है।

बंदर के लगभग पूरे शरीर पर बाल पाये जाते हैं।
चूल, बाल, वृजिन

అర్థం : తలపై సహజంగా పెరిగేవి

ఉదాహరణ : నల్లని పొడవైన వెంట్రుకలు చూడటానికి బాగుంటాయి.

పర్యాయపదాలు : కురులు, బొచ్చు, రోమం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सिर के बाल।

काले, लम्बे बाल देखने में अच्छे लगते हैं।
कंज, कुंतल, कुन्तल, केश, चूल, बाल, शिरज, शिरसिज, शिरसिरुह, शिरोज, शिरोरुह, शिरोरूह, सारंग

Growth of hair covering the scalp of a human being.

head of hair, mane

అర్థం : జడ వేసుకోవాలంటే ఉపయోగపడేది

ఉదాహరణ : అమ్మ బాలుడి ముంగురులను జుట్టు రూపంలో వేసింది

పర్యాయపదాలు : కురులు, జుట్టు, జుత్తు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बालों का गुच्छा या एक साथ चिपके या बँधे हुए बाल।

गालों पर लटकती लटें उसकी सुन्दरता को बढ़ा रही हैं।
माँ बच्ची की लट को जूड़े का रूप दे रही है।
अलक, केश-पाश, चिकुर-पाश, लट

A strand or cluster of hair.

curl, lock, ringlet, whorl

వెంట్రుకలు పర్యాయపదాలు. వెంట్రుకలు అర్థం. ventrukalu paryaya padalu in Telugu. ventrukalu paryaya padam.