పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వీధి అనే పదం యొక్క అర్థం.

వీధి   నామవాచకం

అర్థం : నగరంలో ఉండే ఒక విభాగము, అక్కడ అనేక ఇండ్లు ఉంటాయి

ఉదాహరణ : అతని ఇల్లు ఈ వీధిలో ఉంది.

పర్యాయపదాలు : గొంది, పేట, సందు

शहर का वह विभाग जिसमें बहुत से मकान हों।

उसका घर इस महल्ले में है।
टोला, निटोल, पाड़ा, पारा, महल्ला, मुहल्ला, मोहल्ला

A district into which a city or town is divided for the purpose of administration and elections.

ward

అర్థం : తాత్కాలికంగా నివాసం ఉండే వీధి

ఉదాహరణ : ఈ చౌరహా బిక్షగాళ్లకు అడ్డాగా మారింది.

పర్యాయపదాలు : అడ్డా

किसी विशेष कारणवश रहने या ठहरने की जगह।

यह चौराहा भिखारियों का अड्डा है।
अड्डा, ठिकाना, ठीया, ठीहा, ठेका

A frequently visited place.

hangout, haunt, repair, resort, stamping ground

వీధి పర్యాయపదాలు. వీధి అర్థం. veedhi paryaya padalu in Telugu. veedhi paryaya padam.