పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి విసనకర్ర అనే పదం యొక్క అర్థం.

విసనకర్ర   నామవాచకం

అర్థం : కర్రదబ్బలతో తయారుచేసిన గాలి విసురుకొనే ఒక చిన్న ఉపకరణం

ఉదాహరణ : వేడితో బాధపడుతున్న అమ్మ విసనకర్రతో విసురుకుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : వీజనం, వీవన, సురటి

बाँस आदि का बना छोटा पंखा।

गर्मी से परेशान माँ बेना डुला रही है।
बेना, विजना

A device for creating a current of air by movement of a surface or surfaces.

fan

అర్థం : ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన ఒక ఉపకరణం దానితో గాలి విసురుకుంటారు

ఉదాహరణ : అమ్మ విసనకర్రతో గాలి విసురుతుంది.

विशेष प्रकार से बनाया हुआ वह उपकरण जिसके चलने से हवा मिलती है।

माँ पंखे से हवा झल रही है।
पंखा

A device for creating a current of air by movement of a surface or surfaces.

fan

విసనకర్ర పర్యాయపదాలు. విసనకర్ర అర్థం. visanakarra paryaya padalu in Telugu. visanakarra paryaya padam.