పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వివాహం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వివాహం   నామవాచకం

అర్థం : మత సిద్ధాంతాలనుసరించి లేదా చట్టపరంగా సమాజం సాక్షిగా స్త్రీ_పురుషులను భార్యాభర్తలుగా నిర్ణయించడానికి చేసే వేడుక.

ఉదాహరణ : సోహన్ పెళ్లి సదాతో అయింది.

పర్యాయపదాలు : కల్యాణం, పరిణయం, పెండ్లి, పెల్లి, పెళ్ళి, మనువు

वह धार्मिक या सामाजिक कृत्य या प्रक्रिया जिसके अनुसार स्त्री और पुरुष में पत्नी और पति का संबंध स्थापित होता है।

सोहन की शादी राधा के साथ हुई।
शादी-ब्याह कोई खेल नहीं है।
आवाह, परिणय, बियाह, ब्याह, मैरिज, विवाह, शादी, शादी ब्याह, शादी विवाह, शादी-ब्याह, शादी-विवाह

వివాహం   విశేషణం

అర్థం : వివాహ బంధం

ఉదాహరణ : వైవాహిక జీవితం చాలా సంతోషంగా వుంది”.

పర్యాయపదాలు : కళ్యాణం, పెళ్లి

विवाह के फलस्वरूप होने वाला।

वे अपनी विवाहित जिंदगी से बहुत ख़ुश हैं।
ब्याहता, विवाहित, वैवाहिक, शादी शुदा, शादीशुदा

Of or relating to the state of marriage.

Marital status.
Marital fidelity.
Married bliss.
marital, married, matrimonial

వివాహం పర్యాయపదాలు. వివాహం అర్థం. vivaaham paryaya padalu in Telugu. vivaaham paryaya padam.