పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి విలాసం అనే పదం యొక్క అర్థం.

విలాసం   నామవాచకం

అర్థం : మనస్సుకు సంతోషాన్ని కలిగించే పని.

ఉదాహరణ : నాటకము మనోరంజనంగా సమాప్తమైంది.

పర్యాయపదాలు : ఉల్లాసం, మనోరంజనం, వినోద, హాస్యం

An activity that is diverting and that holds the attention.

amusement, entertainment

విలాసం పర్యాయపదాలు. విలాసం అర్థం. vilaasam paryaya padalu in Telugu. vilaasam paryaya padam.