పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి విలపించుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

విలపించుట   నామవాచకం

అర్థం : విల విలలాడేటువంటి స్థితి

ఉదాహరణ : అతను విల విలలాడటం నేను చూడలేక పోయాను.

పర్యాయపదాలు : దుఃఖం, బాధపడుట, విలవిల, శోకించట

तड़पने की क्रिया या अवस्था।

उसकी तड़पड़ाहट मुझसे देखी नहीं गयी।
छटपटाहट, तड़प, तड़पड़ाहट, तड़फड़ाहट

The act of wiggling.

squirm, wiggle, wriggle

అర్థం : ఏడ్చి తమ భాదను ప్రకటించుట.

ఉదాహరణ : రాముడు అరణ్యవాసం వెళ్తున్నపుడు అయోధ్య ప్రజలు విలపించినారు.

పర్యాయపదాలు : భాధపడుట, మొరపెట్టుట, రోధించుట

रोकर दुख प्रकट करने की क्रिया या भाव।

राम के वन गमन का समाचार सुनकर अयोध्या वासी विलाप करने लगे।
रोना-धोना, विलाप

A cry of sorrow and grief.

Their pitiful laments could be heard throughout the ward.
lament, lamentation, plaint, wail

విలపించుట   క్రియ

అర్థం : ఏడుస్తూ బాధను వ్యక్తం చేయుట.

ఉదాహరణ : మేఘనాథుని మృత్యు సమాచారం విని మండోదరి విలపిస్తోంది

పర్యాయపదాలు : ఏడ్చుట, బాధపడు, శోకించుట

शोक आदि के समय रोकर दुख प्रकट करना।

अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह विलाप कर रही है।
कलपना, बिलखना, रोना-धोना, विलाप करना, विलापना

Feel sadness.

She is mourning her dead child.
mourn

విలపించుట పర్యాయపదాలు. విలపించుట అర్థం. vilapinchuta paryaya padalu in Telugu. vilapinchuta paryaya padam.