పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వింజామరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వింజామరం   నామవాచకం

అర్థం : నెమలి పించాలతో తయారుచేసినటువంటిది

ఉదాహరణ : వింజామరంరాజులు, దేవుళ్ళ ప్రతిమలపైన విసురుతుంటారు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सुरागाय के पूँछ के बालों को डंडी में बाँधकर बनाया हुआ उपकरण।

चामर राजाओं,देव मूर्तियों के ऊपर डुलाया जाता है।
चँवर, चँवरी, चंवर, चमर, चामर, चौंर, चौंरी, प्रकीर्ण, प्रकीर्णक, रोमकेशर, रोमगुच्छ

వింజామరం పర్యాయపదాలు. వింజామరం అర్థం. vinjaamaram paryaya padalu in Telugu. vinjaamaram paryaya padam.