ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వాహిని అనే పదం యొక్క అర్థం.

వాహిని   నామవాచకం

అర్థం : ప్రజల గుంపు

ఉదాహరణ : అతడు ఒక సమూహంలో కలవాలనుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : సమూహం

* लोगों का वह समूह जिनके पास प्रभावी कार्यों को करने की शक्ति या दमखम हो।

वह एक दल में शामिल होना चाहता है।
दल, वाहिनी

A group of people having the power of effective action.

He joined forces with a band of adventurers.
force

వాహిని పర్యాయపదాలు. వాహిని అర్థం. vaahini paryaya padalu in Telugu. vaahini paryaya padam.