పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

వాలు   నామవాచకం

అర్థం : ఆ ప్రదేశము క్రిందికి వెళ్ళతూంటుంది.

ఉదాహరణ : భూమిపై దిగగానే నేను సైకిలుఫెడలు కొట్టడం ఆపేశాను.

పర్యాయపదాలు : దిగుట, దిగుడు

वह जगह जो बराबर नीची होती चली गयी हो।

ढाल पर पहुँचते ही मैंने साइकिल का पैडल मारना बंद कर दिया।
उतराई, उतार, उतारू, ढलवाँ, ढलाई, ढलान, ढलाव, ढलुआ, ढलुवाँ, ढाल, ढालवाँ, ढालू, धँसान, धंसान, निचान, प्रवण, रपट, रपटा, रपट्टा

A downward slope or bend.

declension, declination, decline, declivity, descent, downslope, fall

వాలు పర్యాయపదాలు. వాలు అర్థం. vaalu paryaya padalu in Telugu. vaalu paryaya padam.