పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వాదన అనే పదం యొక్క అర్థం.

వాదన   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని పక్షమును ఖండించుటలో జరిగే మాటలు.

ఉదాహరణ : ఎక్కువ వాద వివాదములకు దిగితే జరిగిన పని చెడిపోతుంది.

పర్యాయపదాలు : తర్కము, వాద వివాదము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी पक्ष के द्वारा तर्क, युक्ति आदि के साथ खंडन और मंडन में होने वाली बातचीत।

ज़्यादा वाद-विवाद में पड़ने से बना-बनाया काम बिगड़ जाता है।
अध्याहार, उत्तर-प्रत्युत्तर, तर्क, तर्क वितर्क, तर्क-वितर्क, तर्कानुतर्क, बहस, बहस मुबाहसा, वाद, वाद विवाद, वाद-विवाद, सवाल-जवाब

A discussion in which reasons are advanced for and against some proposition or proposal.

The argument over foreign aid goes on and on.
argument, argumentation, debate

వాదన పర్యాయపదాలు. వాదన అర్థం. vaadana paryaya padalu in Telugu. vaadana paryaya padam.