ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వసారా అనే పదం యొక్క అర్థం.

వసారా   నామవాచకం

అర్థం : ఇంటి ముందు నిర్మించినది

ఉదాహరణ : అతను వర్షం నుంచి కాపాడుకోవడానికి వరండా క్రిందకు వచ్చాడు.

పర్యాయపదాలు : పంచ, పంచపాక, వరండా

कोठे या पाटन का दीवार से बाहर निकला हुआ भाग।

वह वर्षा से बचने के लिए छज्जे के नीचे खड़ा हो गया।
अलिंद, अलिन्द, छज्जा, बारजा

Projection that extends beyond or hangs over something else.

overhang

అర్థం : ఇంటికి ముందు వుండే ఖాళీ ప్రదేశం

ఉదాహరణ : అతిథులు మీకోసం వరండాలో ఎదురు చూస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : కచేరిగది, లివింగ్ రూమ్, వరండా

घर के बाहरी भाग का वह कमरा जहाँ बड़े आदमी बैठते और सब लोगों से मिलते हैं।

अतिथि बैठक में आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
दीवान-ख़ाना, दीवान-खाना, दीवानख़ाना, दीवानखाना, बरोठा, बैठक, हाल, हॉल

A room in a private house or establishment where people can sit and talk and relax.

front room, living room, living-room, parlor, parlour, sitting room

అర్థం : ఇంటి ముందర భాగం

ఉదాహరణ : “అతడు వసారాలో కూర్చోని పుస్తకం చదువుతున్నాడు

పర్యాయపదాలు : ముంగిలి, వాకిలి

दरवाजे के सामने या छत पर का छायादार स्थान।

वह बरसाती में बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है।
प्रघण, प्रघन, बरसाती

A structure attached to the exterior of a building often forming a covered entrance.

porch

అర్థం : ఇంటి ముందు భాగంలో ఉండే స్థలం

ఉదాహరణ : వరండా కింద నిలబడి మేము వర్షాన్ని ఆస్వాధిస్తున్నాము.

పర్యాయపదాలు : వరండా

मकान या कमरे के आगे की ओर छाया के लिए बनी हुई टीन आदि की छत।

सायबान के नीचे खड़े हो कर हम बरसात का आनंद ले रहे थे।
सायबान

Rough shelter whose roof has only one slope.

lean-to

అర్థం : ఇంటికి కొంచెం బయట వుండే స్థలం

ఉదాహరణ : శ్యామ్ వసారాలో కూర్చొని టీ తాగుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : వరండ

किसी भवन या मकान के अन्तर्गत वह लम्बी वास्तु-रचना जिसके तीन ओर दीवारें, ऊपर छत और सामनेवाला भाग बिलकुल खुला होता है तथा जिसमें से होकर किसी दूसरे कमरे आदि में प्रवेश करते हैं।

श्याम बरामदे में बैठकर चाय पी रहा है।
ओसारा, चौपाल, दालान, बरांदा, बरामदा, वरंडा, वरांडा

A porch along the outside of a building (sometimes partly enclosed).

gallery, veranda, verandah

వసారా పర్యాయపదాలు. వసారా అర్థం. vasaaraa paryaya padalu in Telugu. vasaaraa paryaya padam.