పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వసంతఋతువు అనే పదం యొక్క అర్థం.

వసంతఋతువు   నామవాచకం

అర్థం : చెట్లు చిగురించే కాలం

ఉదాహరణ : వసంతఋతువులో ప్రకృతి వికసించింది.

పర్యాయపదాలు : వసంతకాలం

सर्वप्रधान मानी जाने वाली वह ऋतु जो माघ के दूसरे पक्ष से प्रारम्भ होकर चैत के प्रथम पक्ष तक की मानी गई है।

वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठी है।
वसंत को कवियों ने ऋतुराज की संज्ञा दी है।
इष्य, ईष्म, ऋतुराज, कामसखा, कुसुमाकर, पिकप्रिय, पिकानंद, पिकानन्द, पुष्पसमय, बलांगक, बसंत, बसंत ऋतु, बहार, माधव, वसंत, वसंत ऋतु, वसन्त, शिशिरांत, शिशिरान्त

The season of growth.

The emerging buds were a sure sign of spring.
He will hold office until the spring of next year.
spring, springtime

వసంతఋతువు పర్యాయపదాలు. వసంతఋతువు అర్థం. vasantarituvu paryaya padalu in Telugu. vasantarituvu paryaya padam.