పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వర్తమానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వర్తమానం   నామవాచకం

అర్థం : -వ్యాకరణంలో ప్రస్తుత కాలం గురించి తెలిపేది.

ఉదాహరణ : ఈరోజు గురువుగారు వర్తమాన కాలానికి సంబంధించి విస్తారంగా చెప్పారు.

పర్యాయపదాలు : వర్తమానకాలం, సమకాలం

व्याकरण में वह काल जो वर्तमान समय की क्रियाओं या अवस्थाओं को बताता है।

आज गुरुजी ने वर्तमान काल के बारे में विस्तार से बताया।
वर्तमान, वर्तमान काल, वर्तमानकाल

A verb tense that expresses actions or states at the time of speaking.

present, present tense

అర్థం : ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి పరస్పర సంబంధమును లేదా విషయాన్నితెలియజేయునదివిషయాన్నితెలియజేయునదివిషయాన్నితెలియజేయునది

ఉదాహరణ : సమాచారము ద్వారా ఒక ప్రాంతపు సంసృతి మరియు సభ్యత మరియొక్క ప్రాంతమునకు చేరుతున్నది.

పర్యాయపదాలు : ఊసు, కత, కద, కబురు, మాట, వక్కానం, విషయంవార్త, సంగతి, సందేశం, సమాచారం

वह जो लोगों और समूहों के बीच संप्रेषित होता है।

संचार द्वारा ही एक जगह की संस्कृति और सभ्यता दूसरी जगह पहुँचती है।
संचार, संप्रेषण, संसूचना, सञ्चार, सम्प्रेषण

Something that is communicated by or to or between people or groups.

communication

అర్థం : రేడియో, వార్తా పత్రికలు, టీవీ ల ద్వారా ప్రకటింపబడుతున్న ముఖ్యమైన సంఘటనల సమాహారం

ఉదాహరణ : ఇప్పుడు మీరు హిందీలో దేశ విదేశ వార్తలు వింటున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఊసు, కబురు, వార్త, వృత్తాంతం, సందేశం, సమాచారం

वह सूचना जो रेडियो, समाचार पत्रों, आदि से प्राप्त हो।

अभी आप हिंदी में देश-विदेश के समाचार सुन रहे थे।
खबर, ख़बर, न्यूज, न्यूज़, वाकया, वाक़या, वाक़िया, वाकिया, वाक्या, वार्ता, वार्त्ता, वृत्तांत, वृत्तान्त, संवाद, समाचार, सम्वाद, हाल

Information reported in a newspaper or news magazine.

The news of my death was greatly exaggerated.
news

వర్తమానం   విశేషణం

అర్థం : ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సమయం.

ఉదాహరణ : వర్తమాన సమయాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాలి. ఎందుకంటే గడిచిన సమయం తిరిగిరాదు.

పర్యాయపదాలు : సమకాలం

जो इस समय हो या चल रहा हो।

वर्तमान समय का उपयोग करो क्योंकि गया समय वापस नहीं आता।
अभूत, चालू, मौजूदा, वर्तमान

వర్తమానం పర్యాయపదాలు. వర్తమానం అర్థం. vartamaanam paryaya padalu in Telugu. vartamaanam paryaya padam.