పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వర్ణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

వర్ణం   నామవాచకం

అర్థం : భారతదేశంలోని ప్రజలు దీనితో విభజింపబడ్డారు

ఉదాహరణ : వర్ణ వ్యవస్థలో బ్రాహ్మణులకు మొదటి స్థానం ఉంది.

పర్యాయపదాలు : కులం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

हिंदुओं के चार विभाग - ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य और शूद्र।

वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊँचा है।
वर्ण

(Hinduism) the name for the original social division of Vedic people into four groups (which are subdivided into thousands of jatis).

varna

అర్థం : పూర్వికుల నుండి వచ్చు వర్గం లేక సమూహం.

ఉదాహరణ : ఉన్నత వంశంలో జన్మించడం వలన ఎవరూ గొప్పవారు కాలేరు.

పర్యాయపదాలు : అభిజనం, కులం, కొలం, జాతి, వంశం, వర్గం, సంతతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न व्यक्तियों का वर्ग या समूह।

उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता।
अनवय, अनूक, अन्वय, अभिजन, आल, आवली, कुल, ख़ानदान, खानदान, घराना, नसल, नस्ल, बंस, वंश, वंशतति

People descended from a common ancestor.

His family has lived in Massachusetts since the Mayflower.
family, family line, folk, kinfolk, kinsfolk, phratry, sept

అర్థం : ఒక వస్తువును ప్రత్యేకమైనదిగా గుర్తించడానికి ఉపయోగపడే ఛాయ

ఉదాహరణ : ఈ చీర ఎరుపు రంగుతో రంగరించి ఉంది

పర్యాయపదాలు : ఛాయ, రంగు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह पदार्थ जिससे कोई चीज़ रंगी जाती है।

यह साड़ी लाल रंग से रंगी गई है।
डाई, रंग, रङ्ग

Any material used for its color.

She used a different color for the trim.
color, coloring material, colour, colouring material

అర్థం : వ్రాయుటకు మరియు చదువుటకు ఉపయోగించే గుర్తు.

ఉదాహరణ : ఆంగ్లభాష నందు అక్షరాలు మొత్తం 26.

పర్యాయపదాలు : అక్షరం, అచ్చరం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वर्णमाला का कोई स्वर या व्यंजन वर्ण।

अ, आ, क, ख, आदि अक्षर हैं।
अक्षर, अर्ण, आखर, लिपि, वर्ण, हरफ, हरफ़, हर्फ, हर्फ़

The conventional characters of the alphabet used to represent speech.

His grandmother taught him his letters.
alphabetic character, letter, letter of the alphabet

అర్థం : వారు రెండు విధాల వికసించిన జంతువర్గం దీని ద్వారా ఆధునిక మానవులకి ఆవిర్భావం ఏర్పడింది

ఉదాహరణ : నృజాతిశాస్త్రవేత్త నృజాతి మీద పరిశోధన చేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : కులం, తెగ, నృజాతి, వంశం, వర్గం, శాఖ, సంతతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही जाति या राष्ट्रीयता के लोग जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति एक ही होती है।

वह नृजाति पर शोध करता है।
नृजाति

అర్థం : అనేక ఉపజాతులు గల వర్గం

ఉదాహరణ : మేడక్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం రానా టొగ్రీనా దానిలోనే యొక్క వంశం వున్నది.

పర్యాయపదాలు : కులం, జాతి, వంశం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

(जीवविज्ञान) जीव का वर्गीकरणात्मक वर्ग जिसमें एक या एक से अधिक प्रजातियाँ हों।

मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है जसमें राना मेढक का वंश है।
वंश

(biology) taxonomic group containing one or more species.

genus

వర్ణం పర్యాయపదాలు. వర్ణం అర్థం. varnam paryaya padalu in Telugu. varnam paryaya padam.